Nova House Amsterdam

Beschermd wonen voor mensen die herstellen van een verslaving

Voor wie is Nova House bedoeld?

Nova House is bedoeld voor mensen die bereid zijn te werken aan een leven zonder alcohol, drugs en andere verslavingen. We begeleiden cliënten die clean zijn maar nog moeten leren hoe ze in het gewone dagelijks leven met hun verslaving kunnen omgaan.

Onze cliënten hebben vaak de volgende achtergrond:


  • Na een verblijf in een kliniek voor verslavingsproblematiek is de stap naar zelfstandig wonen te groot.


  • Begeleiding is noodzakelijk om het risico op terugval te verminderen.


  • Eerdere pogingen om zelfstandig te wonen zijn mislukt. Het is bewezen dat de cliënt zichzelf nog niet kan redden.


  • De cliënt kan na behandeling in een kliniek (nog) niet naar huis omdat ouders of partner geen vertrouwen meer hebben in de cliënt. Er is sprake van een dubbele diagnose: een verslaving in combinatie met bijvoorbeeld een depressie.

Structuur, duidelijke leefregels en een professionele begeleiding zijn essentieel om de stap naar volledige zelfredzaamheid te maken. Daarnaast werken we aan het herstel van de relatie met familie en vrienden. Lees hier meer over het programma.


De cliënten van Nova House betalen zelf voor hun verblijf. In sommige gevallen kan er via de gemeente gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) biedt.


In Nova House gelden een aantal huisregels waarvan nooit wordt afgeweken. De belangrijkste is volledige abstinentie, oftewel volledige onthouding van alcohol en drugs. Het gebruik van alcohol en drugs is onder geen enkele voorwaarde toegestaan. Verder verwachten we dat onze cliënten actief deelnemen aan het huishouden en zich sociaal gedragen.