Nova House Amsterdam

Beschermd wonen voor mensen die herstellen van een verslaving

Cliëntenraad en klachtenprocedure

Nova House ontwikkelt zich mede door input van de Cliëntenraad. Deze wordt gekozen uit de cliënten en zorgt ervoor dat wensen, aanmerkingen en klachten afdoende worden behandeld door Nova House medewerkers.


Middels Client Tevredenheid Onderzoek (CTO) zal periodiek de gang van zaken worden getoetst.
Indien er klachten zijn zal de raad erop toezien dat deze bij de juiste mensen komen. Eventueel zal de Raad van Bestuur van Nova House worden geïnformeerd.


Tevens zijn we aangesloten bij het Klachtenloket Zorg van de Geschillencommissie.